About

De wereld is in transitie. We zien de uitdagingen elke dag om ons heen en in de media: klimaatverandering, toenemende migratie, de groeiende ongelijkheid in de samenleving, de technologische revolutie, de opkomst van nieuwe economieën en wereldmachten en de dreigende uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen. Samen plaatsen ze ons voor de grootste uitdaging sinds de negentiende eeuw.

De Roadmap Next Economy (RNE) – gepubliceerd in november 2016 in opdracht van de MRDH – schetst een beeld van de regionale opgaven voor de komende decennia, waarin de transitie van de economie en samenleving gestalte moet krijgen. Het biedt een kompas voor de toekomst aan de hand van vijf transitiepaden: Smart Digital Delta, Smart Energy Delta, Circular Economy, Next Education en Next Society. De regio wil daarmee binnen Europa voorop lopen bij de transformatie naar een nieuwe economie, met een aantrekkelijk klimaat voor talenten, ondernemers en investeerders. Deze visie is (h)erkend door de EU en betiteld als ‘best practice’ in Europa.

De transitie van de economie wordt gedreven door twee dominante ontwikkelingen. Als eerste de digitalisering, die leidt tot een nieuwe IT- en internet-infrastructuur (5G) die sneller, flexibeler en veiliger is dan alles wat we nu kennen. Ten tweede de transitie naar een duurzame energievoorziening, die nodig is om de Parijse klimaatdoelen te kunnen realiseren (naar nul uitstoot van CO2 in 2050). Beide trends hebben vergaande gevolgen voor de manier waarop onze samenleving en economie zijn georganiseerd. Van een verticale economie met dominante grote producenten en gescheiden economische sectoren gaan we naar een meer horizontale economie. In zo’n economie werken bedrijven, overheden en kennis- en onderwijsinstellingen veel meer samen, over de grenzen heen, en kunnen consumenten tegelijk ook producenten zijn. De nieuwe economie is bovendien circulair: afval bestaat niet meer, reststoffen worden maximaal hergebruikt om nieuwe waarde te creëren.

In 2017 lag de focus van de RNE activiteiten op projectontwikkeling en het opstellen van businesscases. Uit lopende projecten in de regio – die passen in het RNE raamwerk – zijn 15 projecten verder gebracht en gepresenteerd aan de Europese Investeringsbank (EIB), met het oog op Europese co-funding. Dat proces is nog in volle gang. Deze projecten vormen het startpunt van een meerjarige stroom aan RNE projecten die – in onderlinge samenhang – de systemische veranderingen tot stand brengen, zowel in de technologische infrastructuur als in onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappelijke trends als zelforganisatie en deeleconomie. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen niet zonder elkaar.

Vanaf 1 februari 2018 is de uitvoering van de RNE ondergebracht bij InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Zuid-Holland, gefinancierd door de MRDH, provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag en Gemeente Rotterdam. Er is een transitieteam ingericht en bij de ontwikkeling van projecten wordt gebruik gemaakt van de business development capaciteit en financiële expertise van InnovationQuarter . Parallel zijn in de gemeenten Rotterdam, Den Haag en de provincie Zuid Holland ook transitieteams ingericht langs de lijnen van de vijf transitiepaden. Uiteraard worden ook andere gemeenten in de regio Zuid-Holland gestimuleerd hiermee aan de slag te gaan.

Bij de overdracht van de RNE naar InnovationQuarter zijn de vijf transitiepaden opnieuw bekeken en gepositioneerd. Het transitiepad Entrepreneurial Region is vervallen en Next Education is als separaat transitiepad benoemd waar het voorheen onderdeel van Next Society was. Deze herclustering is gedaan omdat de private aspecten (zoals start-up en scale-up programma’s) van Entrepreneurial Region al zo sterk aanwezig zijn in de kerntaken van InnovationQuarter. Omdat de activiteiten en agenda op het gebied van onderwijs als onderdeel van Next Society zo omvangrijk werden, is er voor gekozen dit voortaan als twee aparte transitiepaden te positioneren.

Archief

Hieronder vind u een overzicht van documenten en aanvullende informatie over de RNE beschikbaar als pdf

Naar archief

Systeembenadering

Het systeem moet veranderen. De transitieopgave van de regio vraagt om een integrale systeemaanpak. Klimaatverandering en de uitputting van oude grondstoffen maken duidelijk dat de constante groei van de economie niet langer zo door zal gaan.

Naar Systeembenadering

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Sign up for Roadmap Next Economy
* = verplicht veld