About

Onze wereld is in transitie. We leven niet langer in een tijdperk van verandering, we maken de verandering van een tijdperk mee. We zien de uitdagingen elke dag, om ons heen en in de media: klimaatverandering, bevolkingsgroei in steden, digitalisering, de opkomst van nieuwe economieën en wereldmachten en de dreigende uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen. Samen plaatsen ze ons voor de grootste uitdaging sinds de negentiende eeuw. Dat vraagt om een fundamentele omslag in de manier waarop we onze samenleving en onze economie opnieuw inrichten en laten bloeien.

De Roadmap Next Economy (RNE) is het antwoord van de regio Rotterdam Den Haag op die uitdaging: een langetermijnstrategie, gecombineerd met handelingsperspectieven en projecten die de basis leggen voor de transformatie van onze regionale economie. We willen een regio zijn die voorop loopt in Europa bij de transformatie naar een nieuwe economie, met een aantrekkelijk klimaat voor talenten, ondernemingen en investeerders.

We staan aan het begin van wat sommigen de Derde Industriële Revolutie noemen. Twee ontwikkelingen torenen boven alles uit: de snelle ontwikkeling van de internettechnologie en de overgang naar schone energie. Samen hebben ze vergaande gevolgen voor de manier waarop onze samenleving en economie zijn georganiseerd. Van een verticale economie met dominante grote producenten en gescheiden economische sectoren gaan we naar een meer horizontale economie. In zo’n economie werken bedrijven, overheid en kennisinstellingen veel meer samen, over de grenzen heen, en kunnen consumenten tegelijk ook producenten zijn; dat is bijvoorbeeld te zien in de nieuwe ‘deeleconomie’ die ontstaat op internet. De nieuwe economie is bovendien circulair: afval bestaat niet meer, reststoffen worden maximaal hergebruikt om nieuwe waarde te creëren.

Twee belangrijke dingen zijn een randvoorwaarde om die economische transformatie mogelijk te maken. Ten eerste digitalisering van de economie: een heel nieuwe digitale IT- en internet-infrastructuur, sneller, flexibeler en veiliger dan alles wat we nu kennen. Die maakt het mogelijk om op ongekende schaal data te verzamelen, te verbinden en te verrijken, en dat maakt van alles mogelijk: van nieuwe diensten en businessmodellen tot een slim en flexibel energienetwerk, nodig om over te gaan naar een schone energievoorziening. Dat nieuwe energienetwerk is de tweede randvoorwaarde. Samen vergen ze een enorme investering; op dit moment ramen we die voor de hele regio grofweg op 50 miljard euro.

De uitgangspositie van de regio is in principe goed. We hebben sterke economische clusters (bijvoorbeeld de Rotterdamse haven, de Greenport en Vrede en Recht), we zijn sterk in onderzoek en ontwikkeling en we hebben een jonge bevolking. Daar staat tegenover dat we er niet uithalen wat er in zit; we zetten onze potentie niet voldoende om in toegevoegde economische waarde en banen. En als we niets doen, lopen we duidelijke risico’s: de regionale economie rust voor een groot deel op fossiele brandstoffen, veel mensen zijn laagopgeleid en ons ondernemersklimaat is nog niet stimulerend genoeg.

Archief

Hieronder vind u een overzicht van documenten en aanvullende informatie over de RNE beschikbaar als pdf

Naar archief

Systeembenadering

Het systeem moet veranderen. De transitieopgave van de regio vraagt om een integrale systeemaanpak. Klimaatverandering en de uitputting van oude grondstoffen maken duidelijk dat de constante groei van de economie niet langer zo door zal gaan.

Naar Systeembenadering

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Sign up for Roadmap Next Economy
* = verplicht veld