PROJECT

Nieuwe energie voor in de buurt

Dit item is onderdeel van de volgende transitiepaden:

In 10 jaar (2018-2028) wil Den Haag 10.000 woningen en kantoren omvormen tot energie positieve, klimaatbestendige gebouwen. Het project richt zich op 3 buurten in Den Haag: Koningsplein / Regentessekwartier, Moerwijk-Oost en Noordpolderbuurt (inclusief Molenwijk).

 

Doelen

Het project heeft tot doel banen te creëren en de lokale economie te stimuleren, door in de drie wijken een lokale organisatie op te zetten, om de transitie te stimuleren. Via het bottom-up-model wil het project veerkrachtige wijken creëren en de zelfredzaamheid van burgers vergroten. Door de buurten te activeren en door te investeren in buurtteams, zullen mensen meer betrokken worden in de buurt. Het project zal een positief effect hebben op het isolement van de burgers, zelfredzaamheid en een gevoel van verbondenheid creëren.

Het milieudoel van het project is de vermindering van het huidige CO2-gebruik door 10.000 huizen in Den Haag. Afhankelijk van de selectie van de drie wijken kan het precieze gebruik worden berekend. Het gemiddelde gebruik van CO2 per huishouden in Nederland is 4 ton * CO2 per huis. De totale CO2-reductie in de periode 2018-2028 wordt geschat op 100.800 ton CO2.

Wat gaan we doen

De 10.000 huizen zullen worden omgezet in klimaat adaptieve en veerkrachtige gebouwen door kwesties als overstromingskansen en hittebestendigheid aan te pakken. Dit zal gebeuren door oplossingen te creëren zoals lokale waterberging en afvoer van regenwater rechtstreeks naar het oppervlaktewater in plaats van het rioolwater. Gebruik van planten van oppervlakken zoals daken en muren zal de hitte in de stad verminderen.

Partners

Any questions?


Fabienne Smith
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
Roadmap Next Economy

fabienne.smith@innovationquarter.nl

Naar magazine

Gerelateerd

project

Next Generation Woonwijken

Toekomstbestendige woongebieden creëren

project

Trekvlietzone

project

Truck platooning

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Sign up for Roadmap Next Economy
* = verplicht veld