Samenwerking EU

Op 15 september 2017 is een Service Agreement gesloten tussen enerzijds de gemeenten Den Haag, Rotterdam en de Provincie Zuid Holland en anderzijds, namens de EU, de Europese Investeringsbank (EIB).Kort samengevat ziet dit Agreement er op toe, dat in een tijdvak van 6 maanden (tot maart 2018) gekomen wordt tot besluitvorming over het oprichten van een EU Regionaal Investeringsplatform. Dit platform:

Het lopende jaar 2017 en de eerste maanden van 2018 worden gebruikt om de voorbereiding van het EU Investeringsplatform ter hand te nemen. De EU/EIB laat zicht hierbij bijstaan door PWC. Kernpunten zijn met name:

  1. het gezamenlijk uitwerken van de eerste businesscases/projecten (zie projecten)
  2. het inventariseren van de regionale investeringsbehoefte tot 2030. Het platform wordt geen “subsidieloket”
  3. het inrichten van de governance en de Financiële Autoriteit (incl. partners) en het definiëren van de gewenste rol en betekenis van het platform voor de regio

Het proces naar de oprichting van het EU Investeringsplatform krijgt vorm als een gezamenlijke ontwikkeling van de EU én de regio. Er is dus sprake van partnerschap, ook bij de doorontwikkeling van de aangeboden businesscases/projecten. Doorontwikkeling vindt plaats onder leiding van een gezamenlijke ambtelijke stuurgroep bestaande uit de ambtelijk vertegenwoordigers van de ondertekenaars van het agreement: EU, EIB, Den Haag, Rotterdam en de provincie ZH. Het team kan rekenen op ruime ondersteuning vanuit de achterliggende organisaties.

 

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Sign up for Roadmap Next Economy
* = verplicht veld