Naar nul afval

Circular economy raakt alles wat te maken heeft met het gebruik en hergebruik van hulpbronnen en reststoffen in de regio.

Met een steeds groeiende wereldbevolking en steeds grotere vraag naar energie dreigen we de natuurlijke hulpbronnen van de aarde uit te putten. Het antwoord op die dreiging is een circulaire economie: een economie die enkel hernieuwbare hulpbronnen gebruikt: energie, biologische en technische materialen, water, aarde en lucht. Dat betekent: optimaal hergebruik van grondstoffen en zo weinig mogelijk schadelijke stoffen terugbrengen in het milieu.

De overgang naar een circulaire economie levert nieuwe economische groeikansen op. Voor Nederland is de schatting dat de circulaire economie 80.000 nieuwe banen kan opleveren. De uitgangspositie van onze regio is goed: in de metropool zitten mensen, grondstoffen, productie en kennis die nodig zijn voor de circulaire economie immers dicht op elkaar. Hoewel de circulaire economie nog in de kinderschoenen staat, zijn er nu al veel initiatieven in de regio: bijvoorbeeld start-ups via YES!Delft en projecten als Cirkelstad en Blue City 010.

Doelen

De regio Rotterdam Den Haag wil een van de eerste volledig circulaire regio’s in de wereld worden. Dat is nodig om onze toekomst op deze planeet veilig te stellen, maar het is ook nodig voor onze eigen toekomst als welvarende, vooroplopende regio in Europa. De overgang naar een circulaire economie biedt kansen voor innovatie en economische groei, en nieuwe toekomstmogelijkheden voor belangrijke economische sectoren in onze regio, die nu nog zijn gebaseerd op fossiele brandstoffen.

Wat gaan we doen?

Op dit moment zijn de vele circulaire initiatieven in de metropoolregio vaak nog klein. Opschalen is nodig. We willen snel een uitgebreide en diepgaande analyse maken van de zakelijke kansen, zodat we zo snel mogelijk aan de slag kunnen met concrete business cases. Ook willen we snel onze indicatoren voor circulariteit verbeteren; om de circulaire economie mogelijk te maken, is een eenduidig begrippenkader nodig. De circulaire projecten in de RNE die we in elk geval willen aanpakken, hebben vooral te maken met efficiënt gebruik van grondstoffen en materialen:

In 2017 zijn een tweetal circulaire projecten in ontwikkeling gebracht in het haven industrieel complex: Waste2Chemicals en CO2 Minerals. Voorts heeft een aanscherping van het transitiepad geleid tot een aantal nieuwe inzichten (zie download: powerpoint Circulair), alsook een nieuw portofolio van projecten. Inmiddels zijn meer dan 25 projecten geïdentificeerd, zoals New Horizon,CO2 afvang bij AVR Rozenburg, extensie van stoomnetwerk Botlek, bioplastics uit zuiveringsslib, Co2 smart grid, urban mining (sorteren afval) & afval loont (in kaart brengen van afvalstromen), Pulse Up (digitaal platform) & New Horizon (slim slopen), Circulise, Wasted, et cetera. Deze en andere projecten zullen in 2018 verder tot ontwikkeling en uitvoering worden gebracht.

Circular Economy Projecten

Bekijk ook de andere paden


Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Sign up for Roadmap Next Economy
* = verplicht veld