Naar nieuwe productiviteit

Alle bouwstenen voor het goede, vooruitstrevende ondernemersklimaat dat nodig is om de overgang naar een nieuwe economie mogelijk te maken.

Bijna alle economische topsectoren in de Nederlandse economie hebben een sterke basis in onze regio. In de nieuwe economie – sterk gebaseerd op intensieve netwerken en innovatie over de grenzen van sectoren heen – is die diversiteit een groot pluspunt. De metropoolregio herbergt veel talent en startende ondernemingen, maar deze komen bij ons nog niet voldoende tot bloei. We halen er niet uit wat erin zit. Ons investeringsklimaat moet beter, net als onze netwerkstructuur. Regelgeving moet ondernemerschap niet afremmen, maar juist aanmoedigen. Ook staan we nog niet voldoende bekend als innovatieve regio. Positieve ontwikkelingen zijn overigens wel zichtbaar, zoals nieuwe netwerk-organisaties als Clean Tech Delta en The Hague Security Delta, organisaties die de ontwikkeling van startups stimuleren (zoals YES!Delft) en nieuwe investeringsfondsen en de nu al zichtbare toename van durfinvesteringen in de regio.

Doelen

We willen dat de regionale economie zich ontwikkelt tot één die vooroploopt in de nieuwe economie, met een ondernemersklimaat dat daarbij past. Een omgeving die innovatie over de grenzen van economische sectoren heen stimuleert; een omgeving waar ook overheid, kennisinstellingen en financiers een ondernemende mentaliteit hebben; een omgeving waar jonge ondernemers gedijen en startups snel kunnen groeien.

Wat gaan we doen?

De RNE presenteert vier actieprogramma’s:

In 2017 is het programma Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland (SMITZH) ontwikkeld, dat in 2018 van start zal gaan. De ambitie van SMITZH is om uit te groeien tot een internationale hot-spot voor Smart Manufacturing. Een Digital Innovation Hub met internationale uitstraling. Een one-stop-shop loket waar bedrijven naar toe komen voor de technologie om hun hoogwaardige producten op concurrerende manier te laten maken, ook in kleine series en/of enkelstuks. Een regio waar productiebedrijven en toeleveranciers zich vestigen of uitbreiden vanwege het sterke ecosysteem van vraag en aanbod in kennis, innovatie en producten.

SMITZH richt zich op gebruikers èn ontwikkelaars van Smart Manufacturing en is bedoeld voor scale-ups, mkb en corporates. Onder deze brede groep bedrijven gaat de aandacht vooral uit naar de ‘innovators’ (koplopers) en ‘early adopters’ (voorlopers) en ten dele op de ‘early adopters’ (de eerste meelopers), omdat daarvan te verwachten is dat de bedrijven op tijd met Smart Manufacturing aan de slag gaan. In SMITZH zijn 8 fieldlabs. SMITZH richt zich op Zuid-Holland, maar bedrijven en talenten uit alle landstreken en werelddelen zijn van harte welkom. De grote instroom van buitenlands talent in het regionale mbo (met name glastuinbouw), hbo en universiteiten zien we dan ook als een kans.

Naast SMITZH is een tweede project de Dutch Windwheel. De ambitie is om een icoon te realiseren voor duurzaam design en de circulaire economie. Innovaties op gebied van energieopwekking, watergebruik en afvalmanagement worden via een groot innovatieprogramma opgewerkt en toegepast in de Dutch Windwheel. Rotterdam is de beoogde locatie voor het eerste gebouw, maar vanuit andere delen van de wereld is al veel belangstelling voor de Dutch Windwheel.

Entre­preneurial Region Projecten

Bekijk ook de andere paden


Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Sign up for Roadmap Next Economy
* = verplicht veld