Naar permanent leren

Next Education richt zich op de acties die nodig zijn om mensen beter aan te sluiten op de veranderende arbeidsmarkt.

De arbeidsmarktsituatie in de regio is relatief uitdagend. Dit vloeit voort uit het feit dat de belangrijke economische sectoren in onze regio zoals de industrie, logistiek en openbare diensten kleiner worden. Niet alleen organisaties veranderen, maar ook het type werk en de arbeidsverhoudingen veranderen, er worden nieuwe eisen aan zittend personeel gesteld. Steeds minder stabiele verbintenissen voor de lange termijn, steeds meer losse en tijdelijke contracten en opdrachten voor de korte termijn.

De nieuwe economie vraagt om een nieuwe manier van denken over onderwijs: mensen leren hun leven lang, zullen moeten leren kansen te zien en met een ondernemende blik te kijken. En het onderwijs zal steeds nauwer moeten aansluiten bij de voortdurend veranderende beroepspraktijk: bij wat ondernemers willen, en bij de actuele, maatschappelijke vraagstukken en praktische problemen van de samenleving.

De ambities van de overige transitiepaden zijn niet te realiseren zonder goed opgeleide mensen. Dit vraagt dus om een integrale aanpak.

Doelen

De RNE wil drie belangrijke vernieuwingen in het onderwijs realiseren:

 1. Acceleration within our schools
  • Nieuwe vaardigheden: nieuwe technologieën ontwikkelen zich exponentieel en vereisen andere vaardigheden, het ontwikkelen van eigen talenten, over grenzen heen leren kijken, multidisciplinair werken, ondernemende mentaliteit.
  • Nieuwe onderwijsmethoden: nieuwe leeromgevingen (maakonderwijs) waar de grens tussen school en werkplek vervaagt, voldoende en gekwalificeerde docenten.
  • Nieuwe docenten: een scholingsaanbod realiseren voor docenten om hen meer vaardig te maken in de digitale wereld, praktische aanpak en de veranderende rol van kennisoverdracht naar coach en facilitator.
 2. Branching into society
  • Meer onderwijs in de samenleving: onderwijs als partner in de buurt, zodat de samenleving direct profiteert en studenten meteen veel praktijkervaring opdoen. De stad is de leeromgeving.
  • Komen tot een afgestemde aanpak om versneld de informatici, big data-experts, automatiseringsdeskundigen en technici (MBO en HBO) van de toekomst op te leiden.
 3. Teaming up with businesses
  • Meer samenwerken met bedrijven: studenten in een nieuwe leer-werkomgeving waar ze hun werk- en denkkracht meteen kunnen benutten, beter begeleiden van studenten naar ondernemerschap, gedeelde faciliteiten.

Wat gaan we doen?

Twaalf onderwijsinstellingen in de regio hebben al een belangrijke stap gezet en vormen samen het Next Education Platform. Daar worden projecten en activiteiten gedeeld en samen nieuwe projecten gestart die bijdragen aan het oplossen van complexe problemen in de samenleving.

In 2017 is door het Next Education Platform een omvangrijk programma voor een Campus Netwerk ontwikkeld. Dit jaar worden 6 projecten voor fieldlabs /campussen doorontwikkeld. Ook is er vorig jaar een methodiek om onderwijs om arbeidsmarkt vraagstukken aan te pakken (Solution Lab). In 2018 worden er 3 Solution Labs ontwikkeld gericht op de andere transitiepaden. Daarnaast zal het projectportfolio worden aangevuld met projecten die voorwaardelijk zijn voor de beweging in de andere transitiepaden. Daarmee worden studenten en professionals in een inspirerende en samenhangende context voorbereid op de skills die nodig zijn in de next economy. Tot slot zal vanuit de RNE een bijdrage geleverd worden aan het opstellen van de human captital agenda en skills agenda.

Contact

Nico van Hemert en Bert Hooijer, Transitiemanagers Next Education

Bekijk ook de andere paden


Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Sign up for Roadmap Next Economy
* = verplicht veld