Naar een inclusieve samenleving

Next Society richt zich op de acties die nodig zijn om de organisatiekracht vanuit de burger zo goed mogelijk te faciliteren en werkzoekenden aan het werk te helpen.

De overgang naar een nieuwe economie heeft onvermijdelijk ingrijpende gevolgen voor de samenleving. Het vertrouwen in instituties in het publieke domein (zorg, onderwijs, vakbonden, politieke partijen) staat sterk onder druk.

De opkomende deeleconomie, waarbij digitale platforms de basis zijn voor een nieuwe vorm van sociaal en gemeenschappelijk ondernemen en nieuwe economische groei, zal die ontwikkeling alleen maar versnellen. Als regio willen we voorop lopen in de nieuwe economie en voorop lopen in Europa. Dat is hard nodig. Pijlers die traditioneel belangrijk zijn voor onze economie worden kleiner. De werkgelegenheid in de traditionele industrie krimpt, net als bij de overheid. En door digitalisering zullen ook steeds meer administratieve banen verdwijnen.

Beide trends versterken elkaar en voeden de maatschappelijke onrust. De overheid is als enige democratisch gelegitimeerd om de spelregels te bepalen waarbinnen de techologische revolutie zich voltrekt en die tegenwicht kan bieden aan bedrijven die hun eigen dominantie voorop stellen. Vanuit de maatschappelijk gewenste inclusieve samenleving ligt het antwoord voor de hand, maar de overheid zal zich hier actief (of zelfs activistisch) moeten opstellen om haar burgers te beschermen en perspectief te bieden.

Doelen

Next Society richt zich – primair vanuit de overheid – op het stimuleren van werkgelegenheidsaspecten en op de maatschappelijke veranderingen die de next economy met zich mee brengt. De ambitie blijft de beweging ‘naar een inclusieve samenleving’.

Waar het transitiepad Next Education zich vooral richt op het identificeren van banen en vaardigheden die nodig zijn in de toekomst, is er ook een korte termijn behoefte die binnen Next Society wordt opgepakt. De doorbaken die komende decennia nodig zijn binnen de andere transitiepaden zullen leiden tot een tijdelijke piek in de behoeften aan arbeidskrachten, die nodig zijn bij de aanleg voor bijvoorbeeld de digitale infrastructuur en het ombouwen van gas naar elektra. Next Society stelt zich tot doel om hier zoveel mogelijk mensen uit de regio voor in te zetten met de juiste tools en begeleiding. Met deze training-on-the-job leren we deze mensen nieuwe skills aan.

Een tweede doel dat we ons stellen is het zo goed mogelijk faciliteren en stimuleren van de lokale samenredzaamheid. Digitale (platform)technologie maakt het gemakkelijker om allerlei economische activiteiten op lokale schaal te ontwikkelen, steeds vaker zonder tussenkomst van – traditionele – markten. Er zijn al veel lokale initiatieven (wijkcoöperaties, e.d.), maar het ontbreekt vaak aan organiserend vermogen, consistentie, transparantie en (daarmee) vertrouwen.

Wat gaan we doen?

De uitvoering van Next Society is langs twee lijnen opgebouwd:

Next Jobs (perspectief op de arbeidsmarkt)
Met de RNE wordt een omvangrijke, langjarige stroom aan investeringsprojecten op gang gebracht om de transitie van de regio te kunnen realiseren. Bij veel van de infrastructurele RNE projecten zal er behoefte zijn aan relatief laaggeschoolde arbeid. Het is van belang om daar tijdig de juiste begeleidingstrajecten voor in te richten, zodat bij de start van de projecten goed opgeleide en gemotiveerde mensen uit de regio beschikbaar zijn. We zullen de komende tijd gaan toetsen of we de SROI-verplichting (social-return-on-investment) van minimaal 5% van iedere aanbestedingssom kunnen inzetten voor het begeleiden van mensen uit de regio voor werk in deze projecten.

Next Communities (zelf-organiserend vermogen in buurten en wijken)
De maatschappelijke behoefte aan georganiseerde lokale ‘samenredzaamheid’ is het grootst in de meest kwetsbare wijken, waar dit soort initiatieven nu juist niet vanzelf van de grond komen. De lokale overheid kan dit faciliteren en stimuleren door het bieden van gerichte interventies (zoals het ondersteunen van lokale netwerken, coöperaties, sociaal ondernemerschap, etc.) in de wijken die daar het meeste behoefte aan hebben.
Om hier mee te experimenteren is het Grassroots Businesses Lab (GBL) opgezet. Het GBL gaat per jaar circa twaalf use cases realiseren sturend op directe impact in – om te beginnen – twee wijken in Rotterdam en Den Haag. Kerntaak is het realiseren van use cases die direct rendement opleveren voor de bewoners. Bijvoorbeeld door kostenbesparingen te realiseren en onbenutte capaciteiten uit de wijk effectiever in te zetten. De cases worden ontwikkeld en begeleid om kennis aan andere wijken uit de regio te kunnen overdragen (schaalbaarheid).

Contact

Hans Scheepmaker, Transitiemanager Next Society

Next Society Projecten

project

Next Generation Woonwijken

Toekomstbestendige woongebieden creëren

project

Rotterdam The Hague Innovation Airport

Bekijk ook de andere paden


Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Sign up for Roadmap Next Economy
* = verplicht veld