Naar een inclusieve maatschappij

Next Society richt zich op de acties die nodig zijn om de inclusieve samenleving van de (nabije) toekomst vorm te geven.

De overgang naar een nieuwe economie heeft onvermijdelijk ingrijpende gevolgen voor de samenleving, voor de manier waarop we studeren, werken en ondernemen. De contouren van die ontwikkelingen zijn nu al zichtbaar. Voor ondernemers is continu innoveren steeds meer een voorwaarde. In plaats van de vaste baan komt voor steeds meer mensen een lossere arbeidsverbintenis: een kortlopend contract of het werken als zzp’er.

De opkomende deeleconomie, waarbij digitale platforms de basis zijn voor een nieuwe vorm van sociaal en gemeenschappelijk ondernemen en nieuwe economische groei, zal die ontwikkeling alleen maar versnellen. Als regio willen we voorop lopen in de nieuwe economie en voorop lopen in Europa. Dat is hard nodig. Pijlers die traditioneel belangrijk zijn voor onze economie worden kleiner. De werkgelegenheid in de traditionele industrie krimpt, net als bij de overheid. En door digitalisering zullen ook steeds meer administratieve banen verdwijnen.

Doelen

Om succesvol de concurrentie aan te gaan met andere metropolen in Europa, hebben we mensen nodig met de juiste vaardigheden en mindset om hun aandeel te leveren in de nieuwe economie. Het is daarom belangrijk om goed te kijken wat de ontwikkelingen betekenen voor de manier waarop we leren en werken, voor de maatschappelijke opgave en inhoud en vormgeving van het onderwijs en de aansluiting hiervan op de arbeidsmarkt. Want iedereen moet de kans krijgen om een aandeel te leveren en mee te doen.

Wat gaan we doen?

Arbeidsmarkt

De nieuwe economie, met zijn nieuwe bedrijfsmodellen en zijn nieuwe arbeidsverhoudingen, maakt het nodig om op verschillende niveaus te kijken naar arbeid en werk. We moeten bijvoorbeeld goed kijken naar de uitwerking op ons sociaal stelsel, dat nu nog erg is gekoppeld aan een vaste baan. Bovendien is de bestaande wet- en regelgeving niet toegesneden op nieuwe verschijnselen als de opkomende deeleconomie. Iedereen moet de kans krijgen om aan te haken, zodat de ongelijkheid in de samenleving niet groter wordt. Praktisch zullen de komende jaren de volgende ontwikkelingen centraal staan:

Onderwijs

De nieuwe economie vraagt om een nieuwe manier van denken over onderwijs: mensen leren hun leven lang , zullen moeten leren kansen te zien en met een ondernemende blik te kijken. En het onderwijs zal steeds nauwer moeten aansluiten bij de voortdurend veranderende beroepspraktijk: bij wat ondernemers willen, en bij de actuele, maatschappelijke vraagstukken en praktische problemen van de samenleving. Daarom benoemt de RNE drie belangrijke vernieuwingen in het onderwijs:

Tien onderwijsinstellingen in de regio hebben al een belangrijke stap gezet en vormen samen de Next Education Group. Daar worden projecten en activiteiten gedeeld en samen nieuwe projecten gestart die bijdragen aan het oplossen van complexe problemen in de samenleving. Bovendien wil de Next Education Group de komende jaren het RNE Campus Netwerk opbouwen: acht campussen waar onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen werken aan innovaties in dienstverlening, producten en innovatie van onderwijs in hun eigen sector.

In 2017 is een omvangrijk programma voor dit Campus Netwerk ontwikkeld; een methodiek om onderwijs ó arbeidsmarkt vraagstukken aan te pakken (Solution Lab) en een indrukwekkend projectportfolio met projecten als Greenport Horti Campus 2.0, Food Innovation Academy, Beta-factory en Dutch Innovation Factory . Daarmee worden studenten en professionals in een inspirerende en samenhangende context voorbereid op de skills die nodig zijn in de next economy. Er is een nadrukkelijke samenhang met de regionale fieldlab infrastructuur, zoals de Smart Industry Fieldlabs.

Daarnaast zijn er diverse kleinschalige projecten vanuit het prototyping programma ‘Tech meets Wijk’ tot uitvoering gebracht, zoals Thryst Energy, Fairbike, Budgently, etc. Met deze projecten worden burgers en buurtgemeenschappen vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden die m.n de digitale technologie biedt om het zelforganiserend vermogen te vergroten en allerlei economische activiteiten op lokaal niveau in coöperatief verband te ontplooien (‘crowd economy’). Daarvoor is ook een handreiking ontwikkeld voor de toepassing van digitale wijkplatforms.

Next Society Projecten

project

Next Generation Woonwijken

Toekomstbestendige woongebieden creëren

project

Nieuwe energie voor in de buurt

project

MXL – bevorderen van metabolisme onderzoek

project

Campus Network

project

Smart Grids

project

Smart Public Nodes

project

Health Data Cooperative

Bekijk ook de andere paden


Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Sign up for Roadmap Next Economy
* = verplicht veld