Naar nul marginale kosten

Alles dat de regio nodig heeft om de connectiviteit te verhogen en de stap te maken naar een digitale economie: betere digitale verbindingen, netwerken, platforms en big data.

De economie digitaliseert in een ongehoord tempo. De volgende generatie 5G netwerken zal sneller, flexibeler en veiliger zijn dan alles dat we nu kennen, en opent zo de poort naar ongekende nieuwe mogelijkheden en nieuwe businessmodellen. Dat geldt ook voor de snelle ontwikkeling van het Internet of Things: het internet dat slimme apparaten aan elkaar verbindt en ons in staat stelt op een heel nieuwe schaal data te verzamelen, te koppelen en te verrijken.

De regio Rotterdam Den Haag heeft grote potentie om voorop te lopen. In Europa scoren we een vierde plaats met onderzoek en ontwikkeling op dit punt. Daar tegenover staat dat we die mogelijkheden onvoldoende verzilveren in onze reële economie. Dat moet anders: we willen daarom de innovatie-activiteiten binnen de regio veel beter regisseren en op elkaar afstemmen.

Doelen

De Smart Digital Delta is kortweg de digitale integratie van de metropoolregio. Zo’n digitale integratie maakt ook de fysieke integratie van de regio mogelijk: bedrijven kunnen slimmer en efficiënter gebruik maken van elkaars infrastructuur en mogelijkheden, de Rotterdamse haven en de Greenport zullen beter functioneren en kunnen nieuwe groeimogelijkheden aanboren. Sterke economische sectoren kunnen veel meer dan nu samen werken aan nieuwe initiatieven en er ontstaan mogelijkheden voor een nieuwe Nederlandse (3D-)maakindustrie. Nieuwe digitale platforms maken het ook voor onze inwoners mogelijk om samen maatschappelijke initiatieven te ontplooien en te ondernemen: de nieuwe, maatschappelijke deeleconomie.

Wat gaan we doen?

Vijf belangrijke faciliterende projecten maken de ontwikkeling tot een Smart Digital Delta mogelijk:

ConnectMRDH
Verbeteren en koppelen van de bestaande netwerk- en IT-infrastructuur binnen de regio om nieuwe dienstverlening en het Internet of Things te ondersteunen. Een veilige, open en toekomstbestendige ICT omgeving maakt economische groei mogelijk.

Data/3DMRDH
Toegang tot alle beschikbare (open) overheidsdata binnen de regio maakt het mogelijk om gegevens te analyseren en te verrijken. De resultaten komen (onder meer) ten goede aan onze infrastructuur, de kwaliteit van onze stedelijke planning en ons ondernemersklimaat. Denk bijvoorbeeld aan een alomvattende digitale 3D-representatie van de metropoolregio.

Secure Digital Data Exchange & Cross Sector Cyber Testbed
Ontwikkeling van technologie en capaciteit om snelle en veilige toegang tot Internet of Things-data uit vele bronnen mogelijk te maken, ook tussen sectoren. Plus een nationale testlocatie waar zo’n nieuw digitaal platform door en door kan worden getest op veiligheid, flexibiliteit en veerkracht.

Secure Digital Marketplace
Ontwikkeling van veilige en schaalbare digitale marktplaatsen en onderliggende transactiefunctionaliteit om allerlei nieuwe vormen van digitale dienstverlening mogelijk te maken, ook tussen verschillende economische sectoren.

Digital Dispute Resolution
Online platformtechnologie waarmee belanghebbenden – organisaties, overheden en bedrijven – samen kunnen werken aan conflictbeslechting, gebruikmakend van de nieuwste technologie en kennis en zonder tussenkomst van een rechter.

Naast deze grootschalige projecten die de ontwikkeling van de regio tot Smart Digital Delta mogelijk maken, is er een groot aantal belangrijke, dragende projecten die direct impact hebben op belangrijke economische pijlers van onze economie, zoals:

In 2017 zijn de eerste (deel)projecten uit dit portfolio in ontwikkeling gebracht, zoals de 3D Portal, Smart Public Nodes, Cross Sector Cyber Testbed en Truck Platooning. In de metropoolregio zijn er flankerend aan deze RNE projecten ook een aantal trajecten van de grond gekomen die de ontwikkeling van het transitiepad stevig ondersteunen, zoals Blocklab en Scheveningen Connected. Vanaf 2018 wordt het portfolio verder uitgebreid met initiatieven in opbouw zoals bijvoorbeeld Growing as a Service, Holland Health Data Cooperative en Digital Port.

Smart Digital Delta Projecten

project

Next Generation Woonwijken

Toekomstbestendige woongebieden creëren

project

Truck platooning

project

Cross Sector Cyber Testbed

project

3D Portal

project

Health Data Cooperative

Bekijk ook de andere paden


Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Sign up for Roadmap Next Economy
* = verplicht veld