Naar nul marginale kosten

Smart Digital Delta richt zich op de acties die nodig zijn om de connectiviteit van de regio te verhogen en de stap te maken naar een digitale economie: betere digitale verbindingen, netwerken, platforms en data.

De maatschappij digitaliseert in een ongehoord tempo. De volgende generatie netwerken (5G) zal sneller, flexibeler en veiliger zijn dan alles dat we nu kennen, en opent zo de poort naar ongekende nieuwe mogelijkheden en nieuwe businessmodellen. Dat geldt ook voor de snelle ontwikkeling van het Internet of Things: het internet dat slimme apparaten aan elkaar verbindt en ons in staat stelt op een heel nieuwe schaal data te verzamelen, te koppelen, te verrijken en nieuwe diensten te ontwikkelen.

De regio heeft grote potentie om bij deze ontwikkelingen voorop te lopen. In Europa scoren we een vierde plaats met onderzoek en ontwikkeling op dit punt. Daar tegenover staat dat we op dit moment die mogelijkheden onvoldoende verzilveren in onze reële economie. Dat moet anders: we willen daarom de innovatie-activiteiten binnen de regio veel beter op elkaar afstemmen en aanjagen.

Doelen

Smart Digital Delta richt zijn focus voornamelijk op het faciliteren van de digitale versnelling en integratie binnen de regio Zuid-Holland. Buiten de fysieke uitrol van nieuwe infrastructuren leidt dit ook tot nieuwe toepassingen en ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de samenleving. Het verbindt de mainports (de Rotterdamse haven, de Greenport en de bebouwde omgeving) en leidt tot nieuwe mogelijkheden om waarde toe te voegen. Bestaande structuren worden doorbroken, bedrijven kunnen slimmer en efficiënter samenwerken en er ontstaan nieuwe initiatieven en economische mogelijkheden. Nieuwe digitale platforms maken het ook voor onze inwoners mogelijk om samen maatschappelijke initiatieven te ontplooien en te ondernemen: de nieuwe, maatschappelijke deeleconomie.

Wat gaan we doen?

Vanaf het begin maken vijf belangrijke projecten de ontwikkeling tot een Smart Digital Delta mogelijk:

Sinds 2017 worden bovenstaande projecten doorontwikkeld. In de regio is er flankerend aan deze RNE projecten ook een aantal trajecten van de grond gekomen die de ontwikkeling van het transitiepad stevig ondersteunen, zoals Blocklab en Scheveningen Living Lab. Vanaf 2018 zal het portfolio verder uitgebreid worden.

Contact

Mick van Kappen, Transitiemanager Smart Digital Delta

Smart Digital Delta Projecten

project

Next Generation Woonwijken

Toekomstbestendige woongebieden creëren

project

Truck platooning

project

Cross Sector Cyber Testbed

project

3D Portal

project

Health Data Cooperative

Bekijk ook de andere paden


Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Sign up for Roadmap Next Economy
* = verplicht veld