Naar nul koolstof

Smart Energy Delta richt zich op de acties die nodig zijn om een infrastructuur op te zetten voor hernieuwbare energie: slimme netwerken, nieuwe schone energiebronnen, conversie- en opslagtechnologie.

Een minstens even grote revolutie als die van de digitaliserende economie is aan de gang in de energievoorziening. De komende decennia zullen fossiele brandstoffen meer en meer ruimte moeten maken voor schone, hernieuwbare energiebronnen. Zeker voor de regio Rotterdam Den Haag is dat een enorme verandering: de Rotterdamse haven, een van de grote motoren van de economie, is het grootste petrochemische industriële complex in Europa. En terwijl we de uitstoot van CO2 willen terugbrengen, is het juist een belangrijke grondstof voor de tuinbouwsector, nog zo’n economische pijler van de regio. Minstens even groot zijn de uitdagingen in de gebouwde omgeving: de Zuidelijke Randstad, met 3,6 miljoen inwoners – en daarbinnen de MRDH met 2,3 miljoen inwoners – is het dichtstbevolkte deel van Nederland en de bebouwde omgeving gebruikt 30 procent van alle energie in de regio. Belangrijk voor al die sectoren is de manier waarop we ons voortbewegen: elektrisch of door waterstof aangedreven transport levert een grote bijdrage aan het bereiken van het doel.

Doel

Het einddoel van de Smart Energy Delta is duidelijk: in 2050 heeft de regio een schone energievoorziening. Om dat doel te bereiken zullen we alle zeilen moeten bijzetten, want op dit moment gaat de ontwikkeling niet snel genoeg. Een simpele weg om er te komen is er niet. De oplossing bestaat uit veel elementen: energiebesparing, efficiënt gebruik van energie en restwarmte, meer gebruik van schone energiebronnen als zon, wind en getijde-energie, schone brandstoffen als groene stroom en waterstof en afvang en opslag van CO2. Gebruikmakend van al die bouwstenen wil de Smart Energy Delta dat mogelijk maken: een betrouwbare, flexibele, schone en betaalbare energievoorziening. We geloven dat de overgang naar een schone energievoorziening grote economische mogelijkheden biedt: mogelijkheden voor innovatie, nieuwe vormen van dienstverlening in een nieuwe energiesector, en daarmee een sterkere regio die de wereldwijde concurrentie beter aankan.

Wat gaan we doen?

Het bereiken van de gestelde doelen vraagt een inspanning van vrijwel alle lagen in de samenleving. Van de overheid, die met consistent beleid, prikkels en maatregelen de energietransitie mogelijk maakt. Van netwerkbeheerders, die samen moeten toewerken naar een nieuw, gedeeld netwerk. Van woningcorporaties en huiseigenaren die moeten meewerken aan het energie efficiënt maken van hun huizen. Een belangrijke voorwaarde om onze ambities voor een schone, flexibele, betrouwbare en betaalbare energievoorziening waar te maken is het Smart Multi Commodity Grid.

Smart Multi Commodity Grid

Het Smart Multi Commodity Grid is het energienetwerk van de volgende generatie; een totaal nieuw, slim energienetwerk, ondersteund door ICT, dat het mogelijk maakt om alle toekomstige aanbieders van energie te koppelen en te schakelen tussen verschillende energieleveranciers en –bronnen. Het is een van de essentiële pijlers van onze toekomstige samenleving. Het maakt het mogelijk dat niet alleen grote energiebedrijven leveren aan het net, maar ook huishoudens, ondernemingen en energiecoöperaties; het koppelt alle denkbare energiebronnen en maakt het mogelijk om onze energie maximaal efficiënt te gebruiken.

De RNE benoemt daarnaast vier dragende projecten, die elk in een specifiek belangrijk domein een doorbraak kunnen forceren en aanjager kunnen zijn van andere projecten:

Om het beoogde doel te halen is nog veel meer nodig. Tientallen andere projecten in de regio zullen daaraan moeten bijdragen. In 2017 zijn de eerste (deel)projecten tot ontwikkeling gebracht, zoals Next Generation Urban Areas (pilot Prinsenland), Smart Grid Merwe4Havens en SolaRoad. Voor 2018 staan diverse projecten op de rol, zoals meer pilots voor Next Generation woonwijken, elektrificatie van vrachtvervoer over weg en water, walstroom en energie positieve bedrijventerreinen.

Contact

Jonne Klaver, Transitiemanager Smart Energy Delta

Smart Energy Delta Projecten

project

Next Generation Woonwijken

Toekomstbestendige woongebieden creëren

project

Trekvlietzone

project

Rotterdam The Hague Innovation Airport

project

SolaRoad

project

Smart Public Nodes

Bekijk ook de andere paden


Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Sign up for Roadmap Next Economy
* = verplicht veld